falamos?
falamos?

se tes algunha dúbida, chamámoste gratis

luns a venres de 9 a 21h

 

debes aceptar a política de privacidade

benvido ao servizo de 
contratación online de R

en qué podemos axudarche?

un dos nosos asesores comerciais se poñerase en contacto contigo

pechar
política de protección de datos

 

1. Responsable do tratamento dos datos
O responsable do tratamento é a persoa xurídica que determina os fins e medios do tratamento de Datos Persoais. Noutras palabras, o responsable decide como e con que finalidades trátanse os Datos Persoais.

Para os efectos da presente Política de Privacidade, os corresponsables do tratamento dos Datos Persoais son:

 • BYSIDECAR, S.L.

  CIF: B-70466057

  Dirección postal: C/ Antón Vilar Ponte, 2, Baixo B, 15005 (A Coruña)

  Correo electrónico: hello@bysidecar.com

 • R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES S.A.U

  CIF: A15474281

  Dirección postal: Rúa Real, 85, 15003 A Coruña

  Correo electrónico: r-al-habla@mundo-R.net

2. Obxecto da Política de Privacidade

O obxecto da presente política de privacidade é informarlle no relativo ás normas que rexerán o tratamento dos datos de carácter persoal que facilitasen a Bysidecar, S.L. e R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES S.A.U mediante la web www.rcable.es (en diante “A Web”).

Mediante esta Política de Privacidade a nosa intención é informar os usuarios sobre a recompilación e tratamento de datos persoais que leva a cabo o responsable da Web, os fins para os que utilizamos os datos e as formas en que se xestionan tales datos, en estrito cumprimento co principio de transparencia en virtude da Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais (“LOPD”), así como o disposto no Regulamento (UE) 2016/679 do 27 de abril, relativa á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e libre circulación destes datos (" RGPD").

Para estes efectos, os responsables do tratamento dos datos persoais son Bysidecar, S.L. e R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES S.A.U, e os datos de contacto atópanse recollidos na Sección de Identificación do responsable desta Política de Privacidade.

3. Finalidade do tratamento dos datos persoais

Os datos que Vde. facilita a Bysidecar, S.L. e R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES S.A.U, teñen como finalidade a de poder xestionar a súa petición e prestación de servizos proporcionado a través da Web, así como enviarlle información por calquera medio, incluído o correo electrónico e/ou medio equivalente, sobre servizos adecuados e personalizados que Vd. solicite en cada momento, así como de manterlle informado, por calquera medio, daquelas ofertas, novidades e promocións, incluíndo a análise e a formación de perfís e, en xeral, a realización de accións comerciais, de promoción e/ou márketing relacionadas con provedores de transportes, deportes, seguros, servizos inmobiliarios, financeiros e bancarios, co fin de informar dos seus produtos ou servizos e facer ofertas comerciais, incluíndo por medios de comunicación electrónica, así como aquelas actividades propias do obxecto social dos responsables do tratamento, a condición de que Vd. marcase o check legal autorizando o envío das devanditas comunicacións comerciais.

4. Consentimento do Usuario

O envío dos datos mediante o seu rexistro nos nosos formularios, mediante o uso de mensaxes de correo electrónico ou outro medio, proporciónanos voluntariamente a súa información. Dita información pode incluír o seu nome, comentarios, opinións, a dirección de correo electrónico ou o teléfono.

O Usuario garante que os datos persoais facilitados a Bysidecar, S.L. e R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES S.A.U, son veraces e faise responsable de comunicar a esta calquera modificación dos mesmos, sendo responsable da información falsa ou inexacta que realice e dos prexuízos que cause a Bysidecar, S.L. e R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES S.A.U.

Respecto a aquela información que sexa remitida por menores de idade, será requisito imprescindible que o remitente obtivese previamente o consentimento paterno, do titor ou do legal representante para que os datos de carácter persoal poidan ser obxecto de tratamento automatizado.

Os datos poderán facilitarse a outras sociedades/organismos relacionados coa xestión dos servizos prestados polos responsables do tratamento. Bysidecar, S.L. e R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES S.A.U., asegúranlle a confidencialidade dos seus datos persoais e garántenlle que tanto as sociedades como organismos relacionados coa xestión dos servizos prestados polos responsables están situadas no Espazo Económico Europeo, polo que a transferencia de datos persoais estará baixo un nivel de protección de datos seguro e garantindo a confidencialidade dos mesmos.

Bysidecar, S.L. e R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES S.A.U., cancelarán, borrarán e/ou bloquearán os datos cando resulten inexactos, incompletos ou deixasen de ser necesarios ou pertinentes para a súa finalidade, de conformidade co previsto na lexislación vixente en materia de protección de datos.

5. Dereitos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad e supresión

O Usuario poderá revogar o consentimento prestado e exercer o seu dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición, portabilidad e supresión ao tratamento dos seus datos persoais, nos termos e condicións previstos na normativa vixente en materia de protección de datos de carácter persoal.

Para a súa maior comodidade, poderá exercer os dereitos antes mencionados dirixíndose a Bysidecar, S.L., A/A: Departamento de protección de datos, C/ Antón Vilar Ponte, 2, baixo B, 15005 (A Coruña) u ben á nosa dirección de correo electrónico: hello@bysidecar.com. Así mesmo, infórmase os Usuarios que teñen dereito a presentar unha reclamación #ante a Axencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es) no caso de que consideren vulnerados os seus dereitos.

6. Tamén recibimos información técnica cando usa os nosos servizos

Actualmente cando usa un sitio web, unha aplicación móbil ou outro servizo da internet, case sempre se crea e rexístrase determinado tipo de información de maneira automática.

A continuación, informámoslle dalgúns tipos de información que recompilamos canto Vde. Utiliza este sitio web:

 • Datos de rexistro: Cando navegas pola nosa páxina web os nosos servidores rexistran automaticamente información (“datos de rexistro”), que inclúe os datos que envía o seu navegador cada vez que visitas un sitio web.
 • Estes datos de rexistro poden incluír a túa dirección de protocolo da internet, as direccións das páxinas web que visitases e que tiñan contidos de Bysidecar, S.L. e R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES S.A.U., o tipo de navegador e a súa configuración, a data e hora da petición, como utilizaches a web e os datos contidos en cookies.
 • Datos de cookies: Segundo o modo en que accedas aos nosos produtos, poderiamos usar cookies (“un pequeno arquivo de texto que envía o teu computador cada vez que visitas o noso sitio web”), ou ben algunha tecnoloxía similar para almacenar datos de rexistro. Cando usamos cookies, poden ser de “sesión” (permanentes activas ata que se pecha o navegador) ou “persistentes” (están activas ata que Vde. ou o navegador as borra). Un exemplo, poderiamos usar cookies para almacenar as túas preferencias de idioma ou outros axustes, de forma que non sexa necesario configuralos cada vez que visites a Web.
 • Podes obter máis información detallada sobre o uso que facemos das cookies na seguinte ligazón https://www.rcable.es/cookies.
 • Información do dispositivo: Ademais de rexistrar datos, tamén poderiamos recompilar información achega do dispositivo co que accedes á Web, como o tipo, a súa configuración, a súa identificación única, o sistema operativo que utilizas ou datos sobre bloqueos. A recompilación deste tipo de información adoita depender do tipo de dispositivo que utilices e da súa configuración. A información é diferente se utilizas un Mac, un PC, un Iphone ou un teléfono Android. Para saber o tipo de información que nos envía o teu dispositivo, podes consultar as políticas do fabricante do dispositivo ou do provedor de software.

7. Seguridade

Bysidecar, S.L. e R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES S.A.U, adoptan os niveis de seguridade requiridos pola normativa vixente en materia de protección de datos en cada momento, é dicir, as medidas necesarias para evitar a alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado aos datos persoais, tendo en conta en todo momento do estado da tecnoloxía. Non obstante o anterior, as medidas de seguridade na internet non son inexpugnables e poden existir filtracións por actuacións dolosas de terceiros.

Respecto a calquera tipo de dúbida ou controversia relativa á nosa política de privacidade de datos pode poñerse en contacto connosco dirixíndose a calquera das direccións postais e/ou electrónicas indicadas no apartado de identificación dos responsables do tratamento.

8. Modificacións da política privacidade

Bysidecar, S.L. e R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES S.A.U poderán cambiar periodicamente esta política e, en tal caso, publicaremos devanditos cambios nesta páxina web. O feito de continuar navegando por www.rcable.es despois da entrada en vigor dos referidos cambios entenderase como a súa aceptación da política así modificada. No caso de que os cambios sexan dunha maior importancia, notificarémolo de maneira máis destacada ou solicitaremos o seu consentimento, tal e como especifica a lei.

9. Lei Aplicable e Foro

Este Sitio web e as condicións contidas nesta Política de Privacidade réxense pola lexislación española. Para calquera cuestión litixiosa ou conflito derivado ou relacionado co acceso e a utilización do Sitio web, ou da interpretación e cumprimento das mencionadas condicións as partes sométense á xurisdición e competencia dos Xulgados e Tribunais da cidade da Coruña.

2ª liña móbil gratis

100 megas 500 megas

rebobina

15GB 30GB + ilimitadas

liña fixa + ilimitadas

19
'90€
/mes
(iva incluido)
6 meses
contratar máis info

2ª liña móbil gratis

100 megas 200 megas

30GB + ilimitadas

19
'90€
/mes
(iva incluido)
6 meses
contratar máis información

tarifas R

descubre en R Cable as mellores ofertas de fibra e móbil

elixe o teu combo!

combo 100 rebobina + móbilR

 • 100 megas 500 megas  de internet
 • 15GB 30GB  + chamadas ilimitadas
 • TV rebobina 
 • liña fixa  + chamadas ilimitadas
durante 6 meses
19
'90€
/mes
e despois 66€ /mes

internet R 100 + móbilR

 • 100 megas 200 megas  de internet
 • 30GB  + chamadas ilimitadas
durante 6 meses
19
'90€
/mes
e despois 52€ /mes

internet R 200

¡SÓ ONLINE!
 • 200 megas  de internet
durante 12 meses
29
/mes
e despois 51€ /mes
consulta a túa cobertura de fibra

chega internet á miña casa?

introduce os teus datos e descubre se chega a fibra de R á túa casa. Se te atopas en Galicia, Cantabria ou León non deixes de comprobar a cobertura.
Non agardes máis!

combos R

tarifas de internet e móbil que se adaptan ás túas necesidades

chamámoste? consultar cobertura

De acordo coa normativa española en materia de cookies, considerando que na páxina web utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, e ofrecer contidos de interese. É preciso o teu consentimento á nosa política de cookies para continuar navegando. Atopa aquí toda a información sobre a nosa política de cookies

Aceptar cookies